Laatu

Kaikkea tekemistämme leimaa korkea vaatimustaso ja viimeiseen asti hiottu tuotantoprosessi.

Yrityksemme sitoutuu voimassa olevien lakien ja asetusten noudattamiseen sekä ISO 9001 -standardin vaatimuksiin. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti toimivalla sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä, henkilöstömme kouluttamisella ja laatupoikkeamien järjestelmällisellä käsittelyllä. Kehitämme yhteistyössä asiakkaiden kanssa sekä heidän että omia prosessejamme entistä tehokkaammiksi.

Laatutavoitteemme

Kartoitamme ja asetamme laatutavoitteemme johtamisjärjestelmän avulla vuosittain sekä viestimme ne henkilöstölle selkeästi ja ymmärrettävästi. Sitoudumme noudattamaan laatukäsikirjassamme kuvattua laatupolitiikkaa. Laatupolitiikan ja sen tavoitteet allekirjoittaa yrityksen johtoryhmä ja siihen sitoutuu koko henkilökunta.

Laatupolitiikkamme

Laatupolitiikkanamme on valmistaa laadukkaita ja asiakkaan vaatimukset täyttäviä tuotteita. Yritysjohto on luonut edellytykset laadun syntyyn nimeämällä vastuuhenkilöt ja varaamalla tarvittavat resurssit toimintojen ja henkilöstön kehittämiseen. Yrityksemme sitoutuu voimassa olevien lakien ja asetusten noudattamiseen sekä ISO 9001 -standardin vaatimuksiin.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti toimivalla sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä, henkilöstömme kouluttamisella ja laatupoikkeamien järjestelmällisellä käsittelyllä. Kehitämme yhteistyössä asiakkaiden kanssa sekä heidän että omia prosessejamme entistä tehokkaammiksi.